14 januari 2021

TRIOMF IN VERKOOP!

Yes, Triomf is in verkoop!

TRIOMF IN VERKOOP!

HET INSCHRIJFFORMULIER

Sinds vanochtend 9.00 uur staat het inschrijfformulier in de accountomgeving om je in te schrijven op een beschikbare woning. De inschrijfperiode loopt tot 18 januari 9.00 uur. Na de inschrijfperiode vindt de woningtoewijzing plaats. Eerst zal worden toegewezen aan de voorrangskandidaten uit de Pre-sale periode. Vervolgens neemt de makelaar contact op om een afspraak te maken.